Mali Denetim

Şirketlerin belirli bir dönem sonunda yıllık faaliyet sonuçları mali durumu gösteren tablolar ile gösterilmektedir. Firmamız mesleki deneyimleri ile tüm sektörlerde hizmet veren şirketlerin, mali müşavirlik, mali denetim, vergi danışmanlığı, insan kaynakları, iş hukuku, vergi hukuku, kredi destekleri gibi tüm mali hizmetleri alanında hizmet vermektedir. Mali denetim şirket yönetimince hazırlanmış olan ve raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali bilgilerin çeşitli denetim prosedürleri ile test edilmesi işi olarak tanımlanır.

Denetimin Amacı

Mali denetimin amacı, şirketler tarafından hazırlanan mali tabloları ile yönetimin iddialarının doğruluğunu gözetleme, tüm yönleriyle finansal raporlarda hata ya da hile olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Denetçiler yeterli bilgi ve güvene sahip olmalıdır.

Firmamız tüm şirketler için yapılacak mali denetim işlerinde profesyonel ekiplerini kullanmakta ve tüm şirketlere güvenilir sonuçlar çıkarmaktadır. Şirketlerin mali denetiminin yapılması hatasız olduklarını göstermez. Denetlenmek sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Denetimlerimiz sonunda ortaya çıkartılan hatalar giderilmelidir. Güvenli bir şekilde yaptığımız denetim uluslararası geçerli ve evrensel bir iştir. Kanunlarla belirlenen standartlara göre görevimizi yerine getiriyoruz.