Faaliyet Denetimi

Şirketlerde faaliyet denetimi iç denetimin bir bölümüdür. Tüm denetim hizmetlerimizi kanunların belirlediği standartlara göre yapmaktayız. Şirketlerin büyümesi ve holdingleşmelerini sağlamak, ekonomik başarılarının artması için faaliyet denetimlerini yaparak raporlama yapmaktayız. Şirketlerin faaliyet denetimlerini, denetim görevi yapan tüm denetçiler yapabilir. Firmamız tarafından verilen denetim hizmetlerimizi kamusal denetçilerimiz ile şirketlere sunmaktayız. Faaliyet denetimi ile şirketlerin iç kontrol sistemlerini, organizasyon yapılarını, iş akışları tüm başarılarını ortaya koyabilmek için kapsamlı olarak denetim yapmaktayız. Profesyonel ekiplerimizle verdiğimiz hizmetlerimiz ile her türlü denetim ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.

Amacı

Yapmış olduğumuz faaliyet denetimi diğer denetimler olan finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi gibi işlerden zor olarak gösterilmektedir. Faaliyet denetiminin amacı şirket faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğinin saptanmasıdır. İşletmelerin makine alımı ihtiyaçları için karar verilmesini kolaylaştıracak geçerli bilgilerin saptanması faaliyet denetiminin bir amacıdır. Faaliyet denetimlerinde denetçilerimizin başarıları, yaptıkları raporlama işleri değil, durumun iyileştirilmesi için ortaya koydukları öneriler ve tavsiyelerin neler olacağının belirlenmesidir. Faaliyet denetimlerimizi diğer denetimlerden ayrı olarak yönetsel danışmanlık şeklinde vererek firmaların başarılarını artırmayı ve büyümelerini hedeflemekteyiz.