Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Türk Ticaret Kanunu’nun 269. Maddesi gereğince anonim şirket kuruluşu ve anonim şirket nasıl kurulmalı soruların cevap aradığınız sayfamızda, öncelikle evrak kayıtları, sermaye ve diğer gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anonim şirketin kazandırdığı meblağ değerinden, bankalar ve ortaklarla sözleşme yapılması gereken noktalar hakkında danışman firmamızdan da yardım alabilir, anonim şirket kuruluş aşamasını hızlandırabilirsiniz. 

Anonim Şirket Nedir? 

Anonim şirket nedir; Her türlü ekonomik ve ticari faaliyette bulunabilen gerçek ya da tüzel kişilerin ortaklığı ile kurulabilen şirketler arasında yer almaktadır. İktisadi ve ticari alanlarda hizmet verebileceğiniz anonim şirket, bir ticaret unvanına sahip olmalı ve sicil tescili yaptırmalıdır. Aynı zamanda unvanında mutlaka AŞ. Vurgusu bulunmalı, halka açık ya da halka kapalı olduğu noktalara göre sermayesi belirlenmelidir. 

Yasal hakları olan bu şirketler, ekonomik faaliyet gösterebilen, yasal sınırları olan ve borçlarından sadece mal varlıkları olduğunca sorumlu olan kurumlardır. Kar marjının yükselebildiği anonim şirketler, danışman firmamız sayesinde kısa zamanda kurulabilen ve bir an önce faaliyete başlayabilen şirketler olmuştur. Siz de bu alanda destek almak için bizimle iletişime geçebilir, anonim şirket kuruluşu hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? 

Anonim şirket kuruluşu; öncelikle gümrük ve ticaret bakanlığı izniyle yapılabilecek işlemlerden biridir. Şirketin göstereceği faaliyet bulunduğu ofis ve ticaret sicili için resmi gazetede yayınlanması gereken ilanlar söz konusudur. Bu kurulum aşamasının tüzel ya da gerçek kişiler tarafından kuruluyor olması ya da paylaşılan ortaklığın sermaye payları gibi şirket genelinin tanıtıldığı bir evrak listesi vardır. Bu aşamaların düzenli bir şekilde ilerlemesi için bir danışmandan yardım alınması her zaman sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlamıştır. 

Anonim şirket kurulumu alanında uzman olan danışman firmamız, şirketinizin kurulumu hakkında bütün bilgileri edinmenizi ve anonim şirket kurarken ihtiyacınız olan bütün evrakların hazırlanmasına destek olacaktır 

Anonim Şirket İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? 

Anonim şirketi için gerekli olan evrakların pürüzsüz bir şekilde toparlanması için kuruluş aşamasındaki bütün gidişat hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bunun için çalışmakta olan şirketimiz, ticaret sicil kaydınızın çıkması ve ortaklar için hazırlanması gereken sözleşmelerin kurula sunulması için destekçiniz olacaktır. Genel olarak belli başlı evrakların yer aldığı kurulum sürecinde şu noktaya değinilmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan evraklar yeterli olmayabilmektedir. Bazı durumlarda şirketin kuruluşu için ekstra evraklarında bulundurulması gerekmektedir. Başlıca evraklar şu şekilde istenmiştir. 

  • Şirketin ana kaynağı olan sözleşme
  • Sermayenin yatırıldığı banka dekontu 
  • Şirketin unvanı ve varsa ortakların unvanın yazılı nüshası
  • Şirketin Genel müdürünün imza örnekleri
  • Noterde tescili belgeler ve imza sirküleri 
  • Yasal zorunluluğu olan defterin noter tasdik belgesi 

Bunlarla birlikte tabi ki şirket sahibinin kimliği, mal varlığı ve ortakların kimlikleri de beraberinde verilmelidir. Ancak bunlar sadece genel bilgi niteliği taşımaktadır. Şirket kuruluşunda ekstra belge ihtiyaçları olabilmektedir. 

Anonim Şirket İçinde Bulunması Gereken Mecburi Birimler Nelerdir?

Anonim şirket içinde bulunması gereken mecburi birimler; genel kurul olarak nitelenmektedir. Bu organlarım olması şirketin aynı zamanda işleyişinin de önemli bir noktası olduğu için pay sahipleri ve vekaletname vekillerinin yasal sürece uyması gerekmektedir. Şirketi temsil edecek birimler genel kurul, yönetim ve denetim olarak ayrılmaktadır. Şirketin anonim olması durumu Türk Ticaret Kanunu gereğince bu kurulların olmasını şart koşmuş ve gerekli görmüştür. Kurul adaylarının ve kişilerinin düzenlenmesi ve şirketi temsil etmesi için danışman firmamızdan destek alarak sürecin hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. 

Anonim Şirket Kurma Maliyeti Nedir? 

Anonim şirket kurma maliyeti nedir sorusunun cevabı kesin ve net bir şekilde cevaplanamamaktadır. Şirket kurucularının faaliyet gösterdiği alanda yatırmaları gereken sermaye ve şirket merkezine göre değişmekte olan mali durum, 50 bin lira civarı bir başlangıç fiyatına sahip olabilmektedir. Şirketi kuran kişiler, pay ortakları ve şirketin faaliyetine göre maliyet hiçbir zaman kesin belirlenmemektedir. Bir maliyet hesaplaması yapmak ve tutarın tam olarak ne kadar çıkacağını kestirebilmek için firmamızdan destek alabilirsiniz. 

Anonim Şirket Kurma Ne Kadar Sürer? 

Anonim şirket kurma süreci, danışman firmamızla çok daha hızlanabilmektedir. Bu sürecin tahmini bir tarihi olmamakla birlikte, evrak kayıtları, noter izinleri ve sermaye açıkları gibi hesaplamaların düzenli olarak yerine getirilmesi, plan ve program içinde hareket edilmesi her zaman lehinize olacaktır Onun için hizmet vermekte olan danışman firmamız, sürecin hızlanması ve işlemlerin sarkmaması için evrak takibi, maliyet hesaplama gibi işlemlerde size yardımcı olacaktır. 

Anonim Şirket Kurma Avantajları Nelerdir?

Tek kişi ile kurulabilen anonim şirket kurma avantajları aynı zamanda ortak sayısının da sınırlı olmamasıyla daha da avantajlı bir duruma gelebilmektedir. Şirket ortakları şirket kurulduktan sonra da belirlenebilir, şirkete ortak alınabilir. Aynı zamanda sermaye artırılabilir ya da azaltılabilir. Ticaret faaliyetinin değiştirilmesi ile ilgili ortaklarla birlikte karar verildiğinde bu da uygulamalara tabii tutulabilmektedir. Anonim şirketlerle ilgili haklarınızı bildiğiniz takdirde daha da avantajlı bir hale gelebilirsiniz. Avantajları ve anonim şirket haklarınızla ilgili bilgileri danışman firmamızla iletişim kurarak alabilir, anonim şirketinizin kar marjını yükseltebilirsiniz. 

Anonim Şirket Kurma Dezavantajları Nelerdir?

Anonim şirket kurma dezavantajları, pay değerlerinin artmasıyla birlikte KDV gibi ödeneklerin çıkmasına neden olan durumlar yaşanabilmektedir. Ayrıca paylar iki yıl tutulduğu takdirde % 25 vergilendirme yaşanabilmektedir. Defter kaydı tutmak, avukat bulundurma zorunlulukları olan anonim şirketlerin dezavantaj durumları işletmenin tutumuna bağlı olmaktadır. Bu durumun yaşanmaması ve dezavantajların aleyhinize olmaması için danışman firmamız, önerilerde bulunur ve size anonim şirketi işlemleri için destek olmaya devam ederek, mağdur olmamanızı sağlar. Bizimle iletişime geçerek, karlı bir iş ortaklığı yapabilir, anonim şirketinizle ilgili yasal süreç hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Kurmak istediğiniz şirket anonim değil de limited bir şirket ise, limited şirket nasıl kurulur yazımızı da okuyabilirsiniz.