Hile-Usulsüzlük ve Hata Denetimi

Şirketlerde muhtemel olan işlem ve muhasebe usulsüzlükleri zaman zaman cezai yaptırımlar doğurmanın ötesine geçebiliyor. Bu durum devletin, şirket ortaklarının, şirketlerle ticari ilişkide olan tarafların ve kredi verenlerin zarara uğramasına yol açabiliyor. Diğer taraftan mali tabloların kanunlarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmaması ve şirketlerin gerçek mali durumundan farklı gösterilmesi ciddi zararlar ortaya çıkarıyor.

Bu hususlar göz önüne alındığında şirketlerin yasal olarak hazırlanmış defter kayıtlarını ve belgelerini inceliyoruz. Ayrıca çalışanlar ve diğer yetkililer ile görüşerek veri analizi yapıyoruz. Veri analizleri sonrası karşılaştırmalı kontroller ile denetim çalışmaları yürütüyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları titiz ve düzenli bir şekilde yapıyoruz.

Neden Denetim Yapıyoruz?

Yaptığımız denetimler ile öncelikle şirket varlıklarının korunmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda şirket yetkililerinin ve çalışanlarının hile ve usulsüzlük yapma oranlarını azaltıp daha sonra ortadan kaldırıyoruz. Şirketlerde kaliteli bir hile önleyici sistemin bulunması büyük önem taşıyor. Böylelikle devletin, yatırım yapan kişilerin ve tüm toplumun, şirketlere, mali tablolara ve ortaklarına olan güveni ciddi oranda artmış oluyor.